© Copyright 1996 - 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone WypoczynekWczasy.pl

Informacje prezentowane w serwisie WypoczynekWczasy.pl podlegają ochronie Ustawy o ochronie baz danych,której naruszenie podlega sankcjom art.11 i art.12 tej ustawy. Cały serwis polega ochronie Ustawy o prawie autorskim.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE / ALL RIGHTS RESERVED

Ani w całości, ani żadna część niniejszej publikacji nie może być przedrukowywana, powielana lub odtwarzana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich - WypoczynekWczasy.pl.

Na stronach prezentujących poszczególne obiekty WypoczynekWczasy.pl zamieszcza tylko aktualne informacje, przekazane i uzgodnione z właścicielami obiektów. Znaki firmowe i fotografie prezentowane są na zlecenie właścicieli obiektów. Prezentujemy tylko elementy graficzne otrzymane od właścicieli obiektów, bądź wskazane jako ich własność i prezentujemy je za ich zgodą i na ich odpowiedzialność. Gdyby ktokolwiek zauważył, że naruszone zostały jego bądź innych znanych mu osób prawa autorskie to prosimy o jak najszybszy kontakt bezpośrednio z właścicielem obiektu celem wyjaśnienia wątpliwości. Adresy i telefony właścicieli znajdują się na prezentowanych stronach.

Informujemy również, że dotychczas zostały udowodnione dwa przypadki naruszenia praw autorskich poprzez nielegalne kopiowanie informacji. W obu przypadkach na mocy prawomocnego wyroku serwisy prezentujące informacje nielegalnie skopiowane zostały zamknięte, a ich właściciele ukarani wysoką grzywną.

Copyrights© WypoczynekWczasy.pl 2011 | Kontakt | Regulamin